สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายพัชรพล  เลิศกิตติรัตน์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เมืองบุญ
 
1. นางสาวปาณิสรา  เสียงล้ำ
2. นางสาวพิชามญชุ์  พลายละหาร
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญาพนธ์  ดลรัตน์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีชุมพร
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวพิชามญชุ์   พลายละหาร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงญาสุมินน์  ช่างตกแต่ง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวอนงค์นาถ  ไล้สุวรรณ
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  นุ่มโต
2. เด็กหญิงอัยลดา  ทัศนาลัย
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวอังคณา  ทองเลิศ