สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนาตารี  ภู่จีน
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  หวังนิบิน
 
1. นางปานเพ็ชร  ยาภักดี
2. นายกรกฎ  เนตรทอง
3. นายกรกฎ  เนตรทอง