สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสุรทิน  พุฒฉ่ำ
2. เด็กชายอโนทัย  ป้องกัน
 
1. นางปานเพ็ชร  ยาภักดี
2. นายกรกฎ  เนตรทอง