สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายสุชรัศมิ์  นฤภัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ตาพันไกล
 
1. นายณัฐภัทร   คำขวา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญฉิม
2. เด็กหญิงอรณิชา   อ้นลา
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สงวนยวง
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณยา   ศิริทองทวี
 
1. นางสาวยุพา  สุพงษ์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนพร   ศรประสิทธิ์
2. เด็กชายนราวิทญ์   บุงน้อย
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ   สงวนยวง
 
1. นางสาวพัฒนียา   ชะนะชัย
2. นางสมหมาย   ฉวนศรี
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   เสาวทน
 
1. นางสาวอาจารี  เพ็ญสมบูรณ์