สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายภาณุพงศ์   เกตุมา
 
1. นางสาวพนิดา  จันทรรัตน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายจุติภูมิ   ใจแปง
2. เด็กชายตรีเนตร  ตีทอง
3. เด็กชายบุญนิธิ   โพธิ์แก้ว
4. เด็กชายวุฒิธนา  ตาเข็มมุด
5. เด็กชายสถาปกรณ์   แซ่เตียว
6. เด็กชายอัครพนธ์   ฮวดใช้
 
1. นายนครินทร์   เอกนิกร