สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เนตรสงคราม
 
1. นางสาวแตงอ่อน  ศาลาแดง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายชินนาล้ักษณ์  พรหมศรณ์
2. เด็กหญิงสิตาภา  เลี๊ยบประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงกมล  วาททองหลาง
2. นางสาวแตงอ่อน  ศาลาแดง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทายา
 
1. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงมาริสา  เขียวหวาน
 
1. นางบุญญิสา  ผลินยศ