สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัชดาพร  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินตรา
3. เด็กหญิงอลิสา  สิทธิคุณ
 
1. นายบุญธรรม  เจียงพรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.94 เงิน 4 1. เด็กชายชนาธิป  ปานท่าไข่
2. เด็กชายธนชัย  คงหนู
 
1. นางสาวนีรนุช  ลือกำลัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.11 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุธ  น่วมเปรม
2. เด็กชายอำนาจ  ดาวช่วย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  วาสรัตน์
2. เด็กชายอนพัทย์  โขนงน้อย
 
1. นายบุญธรรม  เจียงพรม