สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุชานันต์  เสาธงน้อย
2. เด็กหญิงอภิญญา  สาธงน้อย
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ฮิมสุ่น
2. เด็กหญิงวิชุตา  อิ่มใจ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางรุสญา  พลพิทักษ์