สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  หลำวรรณะ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  วิไลประเสริฐ
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายกริชติพงษ์  นิคุณรัมย์
2. เด็กหญิงยลนภา  กันภัย
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กันภัย
2. เด็กหญิงแพรวรรณ  พูนสิน
 
1. นางดารารัศมี  ดีปัญญา
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ