สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เหลืองศิลป
 
1. นางสาวเจียมจิตร  วงศ์จอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.52 ทองแดง 10 1. เด็กชายขวัญชัย  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธันวา  เผือกโฉลง
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  ล่อดงบัง
2. นางสาวสุกฤตา  หงษ์แก้ว