สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราวรรณ  อุทกโยธะ
2. นางสาววันวิสาข์  เอี่ยมยิ้ม
 
1. นางจิรัญญา  ครองบุญ