สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โภชนา
2. เด็กหญิงอาทิติญา  โคตรมณี
 
1. นางสาวสุปราณี  รุ่งเริงสุข
2. นางเอื้อมเดือน  กิจบำรุงรัตน์
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  อ้อมชมภู
 
1. นางสาวศิรัญญา  พุ่มคำ