สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คมสัน
 
1. นางสาวภวันตี  จันสามารถ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายประทิน  เพชรมอญ
 
1. นางสาวภวันตี  จันสามารถ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ศรีสุริยามินทร์
2. เด็กหญิงสาธิมา  พิศโสระ
3. เด็กหญิงฮายัร  หวังสละ
 
1. นางอุษา  ประสพทรัพย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอาลีฟีน  สมสัย
 
1. นางเอื้อมเดือน  กิจบำรุงรัตน์