สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  พงษ์ทรัพย์
2. เด็กชายอรรถพล  คลิมทอง
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
2. นายวาสนา  เที่ยงธรรม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทวัฒชัย  ดีพรม
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขใส
 
1. นายวรนนท์  เรืองรอง
2. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  บุญหนุน
2. เด็กชายศุภณัฐ  ศิริวัฒนกุล
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
2. นายวรนนท์  เรืองรอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เที่ยงบุญถึง
2. เด็กหญิงวารุณี  เทศสบาย
 
1. นายวรนนท์  เรืองรอง
2. นายธรรมนูญ  ศรีนวล