สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสมบัติ  ทองดี
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  เค้ายา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  เกษมมงคล