หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 23 48 30
2 004 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 23 49 31
3 006 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 31 83 47
4 007 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 31 82 47
5 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 33 93 51
6 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 43 78 54
7 010 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30 58 34
8 011 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 38 95 48
9 012 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 29 83 45
10 014 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 30 82 46
11 015 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 29 77 44
12 016 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 19 31 22
13 017 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 32 88 48
14 018 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท 0 0 0
15 019 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0
16 020 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 7 9 8
17 021 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 26 58 37
18 022 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 14 28 19
19 023 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 33 56 39
20 024 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 5 21 6
21 025 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 19 49 27
22 026 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 27 38 30
23 027 โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 21 36 26
24 028 โรงเรียนประชาบดี 24 55 33
รวม 567 1297 772
2069

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]