หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-act

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายภานุวิชญ์ อินปัญญาวิทยากรเชี่ยวชาญประธานกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายพีรวิชญ์ ธนพิเชษฐ์วิทยากรเชี่ยวชาญประธานกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายอัฐวิช นริศยาพรวิทยากรเชี่ยวชาญประธานกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวนรมน หอมกลบโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ชูอริยมรรควิทยากรเชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายสินชัย รุ่งแสงรัตนกุลนักกีฬาซูโดกุทีมชาติไทยรองประธานกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]