หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 342013 โรงเรียนคงทองวิทยา 1 1 1
2 342011 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 1 1
3 342003 โรงเรียนราชินีบูรณะ 2 3 3
4 342005 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1 2 1
5 342009 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 3 3 3
รวม 8 10 9
19

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]