หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 299012 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 2 2
2 299013 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1 2 2
3 299034 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 1 1
4 300160 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1 1 1
5 300151 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 2 3 3
6 300150 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 2 2 2
7 299071 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1 2 2
8 300162 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 3 3
9 299017 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 3 3 3
รวม 14 19 19
38

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]