หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 299015 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 3 3
2 299027 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 2 2 2
3 299036 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 1 1
4 299038 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 2 2
5 300192 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 2 3 3
รวม 8 11 11
22

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]