หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 314013 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 3 5 5
2 314004 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1 1 1
3 314006 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 2 3 3
4 314002 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 1 1
5 314005 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1 1 1
รวม 8 11 11
22

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]