หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 327001 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1 1 1
2 327013 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 3 4 3
3 327014 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 2 3 2
4 327017 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1 1 1
5 327018 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1 1 1
รวม 8 10 8
18

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]