หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 344003 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 3 4 4
2 344006 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 2 2 2
3 344007 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1 2 1
4 344011 โรงเรียนสงวนหญิง 2 3 2
รวม 8 11 9
20

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]