หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 346004 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 2 2 2
2 346005 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 2 2
3 346007 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1 1 1
4 346010 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1 2 2
5 346011 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 3 4 4
รวม 8 11 11
22

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]