สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 65.09 ทองแดง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายตะวัน  ลิ้มอุไร
2. เด็กชายพงศธร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์
2. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายชนกานต์  บุษบา
 
1. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม