สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 70.92 เงิน 8 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญรัก  บริสุทธิ์
2. เด็กชายยศกร  คนบุญ
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 72.98 เงิน 7 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายอับดุลราฮีม  ซาเลย์
 
1. นายมานพ  โพธาราเจริญ