สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ  นวมนิ่ม
2. เด็กชายอาทิตย์  อำมฤต
 
1. ดร.พรรณี  เทพสูตร
2. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวโสภิตา  เนียมศรี
 
1. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธัญภัทร  แช่มทอง
 
1. ดร.พรรณี  เทพสูตร