สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 72.27 เงิน 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายนัฏพล  ปัญญาคง
2. เด็กหญิงภัครภัสส์  โพธิ์สร้อยกนก
 
1. นายสุทธิพร  ทำพนม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 49.29 เข้าร่วม 20 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวรัชนีกร  สำรวยรื่น
 
1. นางศิริรัตน์  อัตรังสรรค์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพรรณฌิมาร์  ไพรัตน์
 
1. นายสุทธิพร  ทำพนม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายศุภชัย  ทองสว่าง
 
1. นางวศรินทร์  บุญแจ่ม