เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ปฏิทิน การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม.๑
ประกาศ สพฐ.งานศิลปหัตถกรรมฯ 2557
กิำหนดการแข่งขัน คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์(เพิ่มเติม)
กำหนดการแข่งขัน กิจกรรมภาษาอังกฤษ (รายกิจกรรมเพิ่่มเติม)
กำหนดการแข่งขัน กิจกรรมวงสตริง-กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ตารางการแข่งขัน Multi Skills Competition
เอกสารขอเปลี่ยนตัวระดับเขตพื้นที่ สพม.1
ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสอบถามงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ประกาศ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2557
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
30 พ.ย. 542
3 พ.ย. 2557
4 พ.ย. 2557
5 พ.ย. 2557
6 พ.ย. 2557
7 พ.ย. 2557
8 พ.ย. 2557
10 พ.ย. 2557
11 พ.ย. 2557
13 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
15 พ.ย. 2557
16 พ.ย. 2557
17 พ.ย. 2557
18 พ.ย. 2557
19 พ.ย. 2557
20 พ.ย. 2557
7 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผลการแข่งขัน กิจกรรมครอสเวิร์ดเกม  เอแมท  คำคมและซูโดกุ ที่เว็บไซต์  http://www.art64.sillapa.net/sm-act/

 
 

ด่วนที่สุด!!!การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแมท คำคมและซูโดกุ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ติดต่อผู้ประสานงาน ระดับชาติได้ที่ ผู้ประสานงานการแข่งขัน   นางสาววัลลา    084-657-31272   นางนภา   081-398-4776   นายสันติ   089-172-5978  ผู้ประสานสถานที่แข่งขันโรงเรียนสตรีวิทยา 2  รองผอ.วาณี 081-860-9528  อ.สมศักดิ์   081-491-6579  อ.เนาวรัตน์ 089-664-8384  http://www.sillapa.net/home/ 

 
 

  ด่วนที่สุด! การแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ทีมตัวแทนระดับภาคฯ  ไปเข้าแข่งขันในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  (รายชื่อตัวแทนผู้เข้าแข่งขันฯที่เว็บไซต์ระดับภาค http://www.central64.sillapa.net/)

 
 

ประกาศผลแล้ว การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ (ดูประกาศผลที่เมนูหลัก⇒ผลการแข่งขัน ⇒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน⇒...) และพิมพ์เกียรติบัตรผลการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

 
 

 ตารางแข่งขัน เอแม็ท และซูโดกุ 7 เมษายน 2558

 
 

 เอกสารแก้ไขเปลี่ยนตัวฯ (อนุโลมให้คุณครูยื่นความประสงค์เปลี่ยนตัวได้ ณ จุดลงทะเบียน โดยแสดงตนด้วยบัตรนักเรียนฯ)

 
 

 คู่มือการแข่งขันเอแม็ท และซูโดกุ สพม.1 ปีการศึกษา 2557

 
 

 ด่วนที่สุด!!! สพม.1 จะดำเนินการจัดแข่งขันทักษะ ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ  ในวันที่ 7 เมษายน 2558    ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าแข่งขัน สำรวจรายชื่อได้ที่ เมนูหลัก รายชื่อ น.ร. ครู กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...  และไปเข้าแข่งขันได้ทีี่ศูนย์แข่งขัน ดังนี้...(ข้อมุล ณ วันที่ 1 เมษายน 2558, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1 โทร 0 2354 4960, 0 2354 4962 ต่อ 111)  หนังสือราชการ 

► กิจกรรมเอแม็ท และซูโดกุ   แข่งขัน  ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์

► กิจกรรมครอสเวิร์ด และคำคม  ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สพม.ครั้งที่ 64  ผู้ประสานของแต่ละกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ร.ร. ที่ต้องการสอบถามการเปลี่ยนตัวหรือการแก้ไขรายชื่อ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ http://art64.sillapa.net/sm-nation/

 
 

ติดตามข่าวสาร/ตรวจสอบรายชื่อ/แทรกรูปภาพ/แก้ไขเปลี่ยนตัว ได้ตั้งแต่บัดนี้(5 ม.ค.58) ที่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (เว็บไซต์หลัก)http://www.sillapa.net/home/

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สพม.http://art64.sillapa.net/sm-nation/

 
 

พิมพ์เกียรติบัตร ผู้เข้าแข่งขันระดับภาค เข้าสู่เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป http://central64.sillapa.net/sm-center/

 
 

 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูฝึกสอนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ไม่เป็นตามแนวปฏิบัติฯ เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่ 

 
 
 

 วิธีใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค สพม. วิธีการใส่รูปบัตรประจำตัว ตามระบบบนเว็บไซต์
สพม. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sm-center   
โดยใช้ Username/password ของโรงเรียนที่ใช้สมัครลงทะเบียนครั้งแรกในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
คู่มือวิธีการใส่รูป คลิกที่นี่ 

 
 

 ผลพิจารณาการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

 
 

  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับ ม.ต้นและ ม. ปลาย  ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
           หากโรงเรียนส่งเอกสารแล้ว แต่ยังมีรายชื่อยังไม่ได้รับเอกสารภายในวันที่ 4/12/57 ให้ตรวจสอบและรีบแจ้งกลับศูนย์การแข่งขันโดยด่วน

เอกสารสรุปโครงงาน คลิกที่นี่

รายการโปรแกรม คลิกที่นี่

 

 
 

 ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์ สพม. central64.sillapa.net/sm-center  โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพม. 
คลิกที่นี่ 

 
 

ตอบแบบสอบถาม การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 
ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก :. เข้าสู่เว็บไซต์ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557

 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

ติดต่อผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.นนทบุรี+พระนครศรีอยุธยา

 
 

** ลำดับที่ไปเข้าแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก สพม.1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 (โซนที่1),  สพม.1 กลุ่ม 2 (โซน 2)

 
 

เว็บไซต์แก้ไข-เปลี่ยนตัว ตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก http://central64.sillapa.net/sp-center (ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนบเอกสารตามแบบที่กำหนด สามารถใช้รหัสเดียวกันกับที่ใช้สมัคร ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์)

 
 

โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน ขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว ได้ตามหลักเกณฑ์  จากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก   http://www.central64.sillapa.net/ (ใช้รหัสผู้ใช้-รหัสผ่าน เป็นรหัสเดียวกันกับที่ใช้สมัครเข้าแข่งขัน)

 
 

 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3 ก่อนวันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป  ติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ระดับภาคกลางฯได้ที่  http://www.central64.sillapa.net/

 
 

เว็บไซต์งานศิลปหัตถรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก http://www.central64.sillapa.net/  (หากต้องการติดต่อประสานงานข้อมูลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ สพม.1 ได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ e-mail: [email protected]  โทร./โทรสาร 0 2354 4962, 08 913 39234)

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557

 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี + อยุธยา วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

ด่วนที่สุด! ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทโครงงาน หรือประเภทที่จะต้องส่งเล่มเอกสาร ต้องจัดเตรียมส่งภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับภาคกลาง ฯ ดาวน์โหลดรายละเอียดอย่างเป็นทางการ  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย.57)

 
 

ปฏิทินการแข่งขันระดับภาค  แจ้งผู้ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง" เท่านั้น ได้เป็นตัวแทน สพม.1 ไปเข้าแข่งขันระดับภาคกลาง จะต้องมีรูปถ่ายประกอบประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  จึงขอให้แทรกรูปถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้!(รายละเอียดดังแนบ) 

 
 

 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit  ณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา แข่งขันวันที่ 19 พ.ย.57  ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ และ"กลุ่มแข่งขันที่ 1 หรือ 2" ที่เว็บไซต์นี้เข้าแข่งขัน "เมนูหลัก" "รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม" และปริ๊นส์บัตรประจำตัวผุ้เข้าแข่งขันไปแสดงตน และศึกษาช่วงเวลา เพื่อจับฉลากแสดง วัน เวลา และสถานที่ ตามกำหนดไฟล์ที่แนบ

 
 

กลุ่มแข่งขัน กลุ่มที่ 1 และ 2 (การแบ่งโซนแข่งขัน ร.ร.ในเขตพื้นที่ สพม.๑ )เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะิเลิศ ระดับ สพม.๑ ได้เป็นตัวแทนไปเข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (จำนวน 2 ทีม จาก2 กลุ่ม/โซน รายละเอียดที่นี่/ckfinder/userfiles/files/Zone57.pdf )

 
 

ด่วนที่สุด!   ขอให้ผู้เข้าแข่งขันจากทุกโรงเรียน ที่พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันแล้วและยังไม่พิมพ์บ้ัตรฯ โปรดตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ในการไปเข้าแข่งขัน โดยด่วน (หากสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ 08 9133 9234 หรือ 0 2354 4962, 0 2354 4960 ต่อ 111  (ดาวน์โหลดรายละเอียด   ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557) 

 
 

ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม คอมพิวเตอร์  และกลุ่มกิจกรรม ภาษาอังกฤษ  ขอให้ดูรายละเอียดสถานที่แข่งขันเพิ่มเติม ได้ที่ "เมนูหลัก" ด้านซ้ายมือ ผู้เข้าแข่งขันที่ปริ๊นส์บัตรประจำตัว ก่อนวันที่18 ต.ค.2557 โปรดตรวจสอบสถานที่แข่งขันในบัตร อีกครั้งหนึ่ง

 
 

สพม.1 ได้ปิดระบบการขอเปลี่ยนตัว/แก้ไขชือ-สกุล เมื่อ 11 ต.ค.57 เรียบร้อยแล้ว  หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว/แก้ไข หลังจากปิดระบบไปแล้วนี้ จะต้องมีหนังสือ โดยให้ผู้บริหาร ร.ร.ลงนามในหนังสือถึง ประธานศูนย์แข่งขัน ไปแสดงตน ณ สนามแข่งขันกิจกรรมนั้นๆ : ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารขอเปลียนตัวฯ ที่ได้ที่นี่ หรือที่" เมนูหลัก" ด้านซ้ายมือ

 
 

***ให้ผู้สมัคร ตรวจสอบรายชื่อ -ตัวสะกด-คำนำหน้า ให้ถูกต้อง แจ้้งแก้ไข ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2557ที่ e-mail:[email protected] หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ด้านล่างนี้

 
 

สพม.1 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 นั้น   หากโรงเรียนต้องการแก้ไขตัวสะกดชื่อ - สกุลของนักเรียนและครู  ขอให้แจ้งข้อมูลทางอีเมลล์ [email protected] ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2557   กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขันขอให้แนบเอกสารการขอเปลี่ยนตัว (DOC5) ด้วย ทั้งนี้ "ไม่อนุญาต"  ให้สมัครกิจกรรมเพิ่มเติม     [เอกสารการขอเปลี่ยนตัว] ที่เมนูหลัก

 
 
 คู่มือการสมัคร ที่ -เมนูหลัก -คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
  ติดต่อผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทร./โทรสาร 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111

e-mail:
[email protected] (อรพินท์ เจริญผล)
 
  สพม.1 ได้ส่ง รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของแต่ละ ร.ร.ผ่านระบบ e-office ทุก ร.ร.ในสังกัดเรียบร้อยก่อนแล้ว  หากยังไม่ทราบ หรือจาก ร.ร.สังกัดอื่น  สามารถ  แจ้งชื่อ ที่อยู่ ร.ร./สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน ไปทาง
e-mail: [email protected] (อรพินท์ เจริญผล 08 9133 9234)   โทร./โทรสาร 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 จะแจ้งรหัสดังกล่าวกลับไปหาท่านทาง e-mail เดิม
 
  :  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ  :.     ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน สพม.1 :.   
 
 1-30 กันยายน 2557 เปิดรับลงทะเบียน นักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ 
 1-10  ตุลาคม 2557 ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่
 11 ตุลาคม 2557 จนถึงวันแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
 3-19 พฤศจิกายน 2557 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ ศูนย์แข่งขันระดับเขตพื้นที่
 
    .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก :.   

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
การแบ่งโซนแข่งขัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.๑

การแบ่งโซนแข่งขัน ร.ร.ในเขตพื้นที่ สพม.๑ เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะิเลิศ ระดับ สพม.๑ ได้เป็นตัวแทนไปเข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (จำนวน 2 ทีม จาก2 กลุ่ม/โซน รายละเอียดที่นี่ /ckfinder/userfiles/files/Zone57.pdf )

วันเสาร์ ที่ 04 ตุลาคม 2557 เวลา 22:20 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 90
จำนวนทีม 4,543
จำนวนนักเรียน 10,606
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,590
จำนวนกรรมการ 951
ครู+นักเรียน 17,196
ครู+นักเรียน+กรรมการ 18,147
ประกาศผลแล้ว 208/213 (97.65%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 8
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 107
สัปดาห์ที่แล้ว 201
เดือนนี้ 72
เดือนที่แล้ว 868
ปีนี้ 940
ทั้งหมด 526,989