เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ส.ค. 2557
12 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

*** ด่วน ***

ให้แต่ละโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน

และกำหนดการระดับภาค ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 57 เป็นต้นไป

และติดตามปฏิทินของเว็บระดับภาคเพื่อการดำเนินการระดับภาค

โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่ขึ้นต้นด้วย smpv8z* (* คือเลขรหัสของแต่ละโรงเรียน)

และรหัสผ่าน เดิมของแต่ละโรงเรียนในการล็อกอินเว็บไซต์ระดับภาค

เว็บระดับภาคกลางและตะวันออก สพม. (คลิก)

หากมีข้อสังสัยในการปฏิบัติการแข่งขันในระดับภาค

ติดต่อ สุดารัตน์ ปานทอง (083-2737647)

สิรภพ  สมอุดร (086-3348063)

เว็บกลางระดับภาคกลางและตะวันออก (คลิก)

 

********************

 

การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตสามารถพิมพ์ได้

โดยล๊อกอินเข้าระบบโรงเรียน

เกียรติบัตรกรรมการอยู่เมนูด้านซ้ายบน (พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน)

 
 

ผลการแข่งขัน (คลิก)

ผลการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะความผิดพลาด

จากการกรอกข้อมูลโปรดเข้ามาอัปเดตข้อมูล และขออภัยมา ณ ที่นี้

หรือถ้าตรวจพบความผิดพลาดให้แจ้งหน่วยแข่งขันที่ไปแข่งขันเพื่อแก้ไข

  .: ข้อมูลการแข่งขัน :.  

   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (เว็บหลัก) คลิกที่นี่

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่
 
**  การแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนต้องลงทะเบียนแข่งขันและกรอกรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ครูที่ปรึกษาประจำทีมในรายการนั้นๆ ก่อนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
 
** ขอความกรุณาทุกโรงเรียนเข้าเว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูลอยู่เสมอ **
** เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
 
 
--- ประกาศการลงทะเบียนแข่งขัน ---
 
 รับลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขตและตรวจสอบข้อมูล   วันที่ 6 - 31 ตุลาคม และ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
       หลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนไม่สามารถลงทะเบียนการแข่งขันเพิ่มเติมได้
       * (เมนูหุ่นยนต์) รายการโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.ต้น และ ม.ปลาย หมดเขตการรับสมัครแล้วและผู้ที่สมัครไปแล้วไม่ต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบ  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอความกรุณาติดตามอยู่เสมอ)
       *  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ให้ลงทะเบียนไว้(ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557)แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต โดยข้อมูลชื่อนักเรียนและครูจะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ระดับชาติ(คลิก) ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ในวันที่ 4 มกราคม 2558 
      * การแข่งขันเรียนร่วมสังคมและเรียนร่วมสุขศึกษาและพละศึกษา ไม่มีรายการแข่งขัน แต่ผู้พัฒนาโปรแกรมคงเมนูไว้เผื่อจะมีรายการแข่งขันในปีถัดไป
      * การแข่งขันภาษาจีนได้จัดการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมได้ให้โรงเรียนที่แข่งขันไปแล้วกรอกชื่อนักเรียนและครู เพื่อประกาศผลการแข่งขันขึ้นระบบต่อไป
      * การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น แข่งวันที่ 12 พ.ย. 57
 
 
--- การดำเนินการแข่งขัน ---
 
 รับลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขต ตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อ   วันที่ 6 - 31 ตุลาคม และ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
       *** หลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนไม่สามารถลงทะเบียนการแข่งขันเพิ่มเติมได้
 
 การแข่งขันระดับเขต   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  :: การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น แข่งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
       *** เริ่มการแข่งขัน และหน่วยแข่งขันทำการกรอกคะแนนและยืนยันข้อมูลเพื่อประกาศผล
 
 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมโอนไประดับภาค   วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2557
 
 ทำการโอนข้อมูลไประดับภาค   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
 
 
** สถานที่แข่งขันหลัก **
 สถานที่แข่งขันหลัก   (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอความกรุณาเข้ามาอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ)
       - ภาษาไทย และ เรียนร่วม-ภาษาไทย     โรงเรียนดัดดรุณี
       - คณิตศาสตร์ และ เรียนร่วม-คณิตศาสตร์     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
       - วิทยาศาสตร์     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
       - สังคม     โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
       - สุขศึกษาพละศึกษาและการงานอาชีพ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
       - ศิลปะ-ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์ และ เรียนร่วม-ศิลปะ     
              โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
       - ภาษาต่างประเทศ     โรงเรียนดัดดรุณี
       - คอมพิวเตอร์  และ  เรียนร่วมการงานฯ     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
       - หุ่นยนต์     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
              ** รายการโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.ต้น และ ม.ปลาย ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
           โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
              การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
              การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
              การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
              การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
              การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
              การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
           โรงเรียนดัดดรุณี
              การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
              การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
              การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
              การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
          **  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ให้ลงทะเบียนไว้แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต โดยข้อมูลชื่อนักเรียนและครูจะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ระดับชาติ ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ในวันที่ 4 มกราคม 2558 (กรุณาติดตามเว็บไซต์ระดับชาติเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 
** ข้อมูลอาคารและห้องที่แข่งขันจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของหน่วยแข่งขันจึงขออภัยในความไม่สะดวกในวันที่แข่งขันจริง)
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 871
จำนวนนักเรียน 2,050
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,212
จำนวนกรรมการ 767
ครู+นักเรียน 3,262
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,029
ประกาศผลแล้ว 170/170 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 8
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 38
สัปดาห์ที่แล้ว 42
เดือนนี้ 27
เดือนที่แล้ว 270
ปีนี้ 297
ทั้งหมด 86,338