หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 780 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 27 104 48
2 781 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1 1 1
3 782 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 51 152 72
4 783 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 1 36 8
5 785 โรงเรียนวัดสิงห์ 5 7 6
6 786 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1 1 1
7 787 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 6 10 8
8 788 โรงเรียนสาครพิทยาคม 2 3 2
9 789 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 14 30 22
10 790 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 3 9 3
11 791 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 3 6 4
12 794 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 11 41 17
13 795 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 5 11 8
14 793 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 2 2
15 792 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 2 4 3
16 784 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 21 82 45
รวม 154 499 250
749

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]