หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 499 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 5 35 13
2 492 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 9 26 15
3 493 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 10 37 16
4 494 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 12 55 22
5 495 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 31 94 50
6 496 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 15 91 31
7 498 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 29 112 45
8 500 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 38 130 68
9 501 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 20 59 31
10 502 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 9 22 12
11 497 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 5 9 7
รวม 183 670 310
980

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]