หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 539 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 8 17 12
2 540 โรงเรียนบางบาล 6 32 12
3 541 โรงเรียนบางปะอิน 1 2 1
4 542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 29 99 45
5 543 โรงเรียนบางไทรวิทยา 20 38 28
6 544 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 4 7 6
7 546 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 15 36 27
8 547 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 13 51 25
9 549 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1 1 1
10 550 โรงเรียนสาคลีวิทยา 4 10 7
11 551 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 3 20 3
12 553 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 33 118 61
13 545 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 3 4 4
14 552 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 1 1 1
15 554 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1 15 4
16 548 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1 4 3
รวม 143 455 240
695

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]