หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 329 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 17 75 37
2 331 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 3 14 6
3 334 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 10 54 17
4 335 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 2 3 3
5 336 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 6 11 6
6 338 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 28 74 39
7 340 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 13 49 18
8 341 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 3 6 5
9 342 โรงเรียนหนองโพวิทยา 2 2 2
10 049 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 36 99 57
11 330 โรงเรียนดำเนินวิทยา 4 4 4
12 332 โรงเรียนธีรศาสตร์ 2 6 3
13 333 โรงเรียนนารีวุฒิ 3 5 4
14 337 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 2
15 339 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 13 47 17
16 343 โรงเรียนเทพวิทยา 1 1 1
รวม 145 452 221
673

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]