หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 700 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 5 11 8
2 695 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 20 64 37
3 698 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 3 8 5
4 699 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 8 13 11
5 701 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 2 20 7
6 702 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 20 95 33
7 703 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 39 144 64
8 704 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 10 20 13
9 706 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 2 13 2
10 708 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 14 37 24
11 709 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 12 108 33
12 696 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 5 9 7
13 697 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1 5 3
14 705 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1 2 1
15 707 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 3 8 3
16 710 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 10 28 15
รวม 155 585 266
851

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]