หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 584 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 9 13 10
2 585 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 9 23 12
3 586 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 4 5 4
4 587 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 55 165 82
5 588 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 22 60 41
6 590 โรงเรียนสุธีวิทยา 5 12 7
7 591 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 4 43 6
8 592 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1 20 6
9 593 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 23 96 42
10 594 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 25 96 47
11 595 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 10 25 15
12 589 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 3 17 3
รวม 170 575 275
850

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]