หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 234 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 5 17 9
2 237 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 11 50 15
3 238 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 2 2 2
4 239 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 64 160 99
5 240 โรงเรียนพานทอง 28 172 60
6 241 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 6 25 9
7 242 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 4 8 7
8 245 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 3 10 5
9 246 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 6 24 10
10 247 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 3 7 4
11 236 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1 3 2
12 235 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 9 45 15
13 243 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 8 25 13
14 244 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 18 61 32
รวม 168 609 282
891

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]