เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผูุู้เรียน  

     1. ผลการแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 คลิกที่นี่  

     2. ผลการแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 คลิกที่นี่  

 

 
 

ประกาศ  

     โรงเรียนใดที่มีความประสงค์จะขอส่งเพิ่ม หรือแก้ไข รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ เพื่อโอนข้อมูลไปยังการแข่งขันระดับชาตินั้น สามารถดำเนินการได้โดย ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังเลขาศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ นางดวงเดือน นามนัย โรงเรียนหัวหิน โทร 08-9127-2618  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าว โรงเรียนที่ไม่ดำเนินการใดๆจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน

 
 

  ประกาศ

    ด่วนที่สุด ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์ม คลิกที่นี่

 
 

  ประกาศ 

   ขณะนี้โปรแกรมระบบเว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพม.10 กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 2) สามารถพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันได้แล้ว

 
 

 ประชาสัมพันธ์

    แผนผังสถานที่แข่งขันการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี–ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์–กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ในวันที่ 12-13 กันยายน 2557  ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม คลิกที่นี่

 
 

 ประชาสัมพันธ์

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    ด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้กำหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ในระดับภาค  ณ จังหวัดนนทบุรี    ในการนี้  เครือข่ายฯ  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.00 น.  ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
หนังสือแจ้งเรียนเชิญ   คลิกที่นี่

 
 

 ประชาสัมพันธ์   

     แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ขณะนี้โปรแกรมระบบเว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพม.10 กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 2) ได้ทำการปิดระบบการรับลงทะเบียนแล้ว และให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรม หากมีรายการใดไม่ครบหรือพบข้อผิดพลาดต่างๆ โปรดติดต่อไปยังศูนย์จัดกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระตามที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บการแข่งขันนี้ก่อนถึงวันจัดการแข่งขัน

 
 

 

 หนังสือนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพม.10 กลุ่มประจวบคีรีขันธ์1และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์2) คลิกที่นี่

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย–คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์–สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม–สุขศึกษาและพลศึกษา–ภาษาต่างประเทศ) คลิกที่นี่

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี–ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์–กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) คลิกที่นี่

 

 
 

 ประกาศ!!! การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ 
ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค  แต่ต้องมีการลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าการแข่งขันในระดับศูนย์จัดการแข่งขันหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อโอนข้อมูลไปยังการแข่งขันระด้บชาติต่อไป

โดยดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

หมายเหตุ : หากไม่มีชื่อในระบบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน

 
 

 *แจ้งเลขาศูนย์ทราบ*

เลขาศูนย์ฯทุกศูนย์ จะต้องกรอกรายชื่อกรรมการการตัดสิน วัน เวลา สถานที่แข่งขันให้ครบถ้วน มิฉะนั้น จะพิมพ์บัตรต่างๆ ได้ไม่สมบูรณ์

 
   โรงเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ติดต่อโดยตรงที่เลขาศูนย์จัดการแข่งขัน
1. ศูนย์ภาษาไทย นางบุษยา พัฒน์ทอง โทร 08-7664-3545
2. ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา นางเครือวัลย์ ตันสุเมธ โทร 08-1757-6800
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ นายสุรพล ละเหล่า โทร 08-9914-4036
4. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ นางสาวสิริพร พึ่งพรพระ โทร 08-9825-8973
5. ศูนย์คณิตศาสตร์ นางสาวเตือนจิตต์ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ โทร 08-1857-0753
6. ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวสิรีกร จันทร์สงค์ โทร 09-1821-7741
7.ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอารียา ทวีศรี โทร 08-6766-3004
8. ศูนย์ศิลปะ นางชุติมา ประโยชน์มี โทร 08-1355-1604
9. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงเดือน นามนัย โทร 08-9127-2618
 
 

 ประกาศ  "ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขัน"

ตามที่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ได้กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557   ระดับจังหวัด  ในวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย และวันที่ 12-13 กันยายน 2557  ณ  โรงเรียนทับสะแกวิทยา นั้น  เครือข่ายฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันในวันที่  12-13  กันยายน   2557   ณ  โรงเรียนทับสะแกวิทยา  เป็น โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 
 

  แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยโปรแกรมระบบเว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพม.10 กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 2) จะทำการเปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนทำการกรอกข้อมูลนักเรียน ครู ตามประเภทรายการแข่งขันทุกกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557 และระบบจะทำการปิดการรับลงทะเบียนวันที่ 31 สิงหาคม 2557

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

รับลงทะเบียนรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557
กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย และ วันที่ 12-13 กันยายน 2557  ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,492
จำนวนนักเรียน 3,502
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,153
จำนวนกรรมการ 800
ครู+นักเรียน 5,655
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,455
ประกาศผลแล้ว 175/208 (84.13%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 66
สัปดาห์ที่แล้ว 220
เดือนนี้ 43
เดือนที่แล้ว 1,051
ปีนี้ 1,094
ทั้งหมด 203,846