เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2557
9 พ.ย. 2557
16 พ.ย. 2557
4 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประกาศแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบพิเศษ

   กิจกรรม Cross Word  A Math  คำคม  และซูโดกุ
ในวันที่ 4 เมษายน 2558  ณ  โรงเรียนปทุมวิไล
เวลา 09.00 น.
 

วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน 2558 เวลา 07:16 น.
ประชาสัมพันธ์

  19 พ.ย.57 โรงเรียนปทุมวิไล ได้โอนข้อมูลผลการดำเนินการแข่งขันไประดับภาคกลางและภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนใดที่เป็นตัวแทน ให้ติดตามสถานที่แข่งขันของเว็ปภาคกลางและภาคตะวันออก  ในกรณีที่จะดำเนินการเปลี่ยนตัวให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบ ในข้อ 26  ข้อ 27 
                                                

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07:50 น.
ให้ให้ตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ของนักเรียน และครู

   ตามที่ศูนย์จัดการแข่งขัน สพม.4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 ดำเนินการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.57 ที่ผ่่านมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
  ศูนย์ปทุมวิไล ขอให้โรงเรียนต่างๆ ได้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ของนักเรียน คณะครูให้เรียบร้อยทุกรายการ โดยเฉพาะผู้ชนะเลิศเหรียญทอง
ซึ่งจะโอนข้อมูล วันที่ 18 พ.ย.57 นี้
  ถ้าข้อมูลโรงเรียนใดไม่ถูกต้อง หลังจากที่ยื่นหลักฐาน ณ จุดลงทะเบียนของสนามแข่งขัน ขอให้รีบแจ้งไปที่ศูนย์ที่จัดการแข่งขันในกลุ่มสาระฯ นั้นๆ

วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:12 น.
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินที่ออกโดยศูนย์

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินโดย คลิกที่นี่

วันพฤหัสบดี ที่ 06 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:06 น.
การพิมพ์บัตรนักเรียน/คณะครูผู้ฝึกซ้อม

       ระบบจะเปิดให้พิมพ์บัตรนักเรียน ครู คณะกรรมการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยโรงเรียนให้ใช้รหัสผ่านของโรงเรียน  ในเมนูเข้าระบบโรงเรียน
 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 07:34 น.
หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ และการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ตัน/ปลาย  
      หัวข้อ 1) ล้อมรักด้วยครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด
              2) เอกลักษณ์ไทย ก้าวสู่อาเซียน
              3) ตามรอยพระราชดำริ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ต้น/ปลาย  
           หัวข้อ   1)รู้รักษ์ธรรมชาติ
                     2)วัฒนธรรมไทย รวมใจสร้างชาติ
                     3)วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

การแข่งขันภาพไทยประเพณี  ต้น/ปลาย
              หัวข้อ  1)การละเล่นไทย
                        2)ประเพณีไทย
                        3)วิถีไทย

การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์    ต้น/ปลาย  
           หัวข้อ   1) สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน
                      2) ประเพณี  การละเล่นไทย
                      3) ตามรอยพระราชดำริ  

การแข่งขันภาพปะติด ม. ต้น          
          หัวข้อ     1)ตามรอยพระราชดำริ
                       2)สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
                      3) ประเพณี  การละเล่นไทย

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ต้น/ปลาย
          หัวข้อ      1)วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
                       2) เทคโนโลยี  ในศตวรรษที่ 21
                       3) ประชาธิปไตยไทย  ก้าวไกลสู่อนาคต
การแข่งขันประติมากรรมไทย   ต้น/ปลาย    
           หัวข้อ     1) ตามรอยพระราชดำริ
                       2) วิถีไทย
                       3) สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน 

 

                                                          

 

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 17:52 น.
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนตัวเข้าแข่งขัน/แก้ไขชื่อ - นามสกุล

     โรงเรียนยื่นหนังสือราชการ ต่อประธานจัดการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน
ของกิจกรรมนั้นๆ ในวันที่มีการแข่งขัน
     การเปลี่ยนตัว 
      1) ประเภทเดี่ยว
      2) ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ 2 คน
          ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนได้ไม่เกิน 5 คน

   การเปลี่ยนตัว ผู้ฝึกสอน
          ให้ยื่นหนังสือราชการจากโรงเรียน ถึงประธานจัดการแข่งขัน
        โดยมีคำยินยอมของผู้ถูกเปลี่ยน มายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน  
 

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 17:38 น.
ขอเชิญประธานศูนย์ รองประธานศูนย์ และเลขานุการศูนย์ ประชุม

วันที่ 22 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมเกียรติบงกช โรงเรียนปทุมวิไล
นำแผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์มาด้วย 

วันพุธ ที่ 08 ตุลาคม 2557 เวลา 20:08 น.
ขอเชิญประชุม

   ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และผู้ได้รับมอบหมายให้บันทึกผลการแข่งขันของศูนย์ฯ ประชุมที่หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล วันที่ 6 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 08:55 น.
ประชาสัมพันธ์
1. กิจกรรมรายการแข่งขันใดไม่มีการแข่งขันในระดับเขต มีเฉพาะในระดับชาติ โรงเรียนใดที่จะส่งเข้าแข่งขัน ให้สมัครลงในระดับเขตได้เลย โปรแกรมจะโอนไประดับภาค/และระดับชาติต่อไป 2. ระบบจะปิดให้บันทึกส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ในวันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 24.00 น.
วันศุกร์ ที่ 08 สิงหาคม 2557 เวลา 21:35 น.
ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 1,143
จำนวนนักเรียน 2,895
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,592
จำนวนกรรมการ 446
ครู+นักเรียน 4,487
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,933
ประกาศผลแล้ว 177/200 (88.50%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 3
สัปดาห์ที่แล้ว 11
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 51
ปีนี้ 54
ทั้งหมด 146,923