หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 251061 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1 2 2
2 251065 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1 2 1
3 251036 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1 2 2
4 251015 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 2 4 4
5 251123 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 1 1 1
รวม 6 11 10
21

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]