หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 275020 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1 1 1
2 275049 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 2 2
3 275052 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1 1 1
4 275053 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1 2 2
5 275011 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1 2 2
6 275006 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 3 6 5
รวม 8 14 13
27

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]