หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 278032 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1 1 1
2 278055 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 1 2 2
3 278116 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 4 7 4
รวม 6 10 7
17

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]