หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ระยอง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 281036 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 2 3 3
2 281040 โรงเรียนบ้านยางเอน 1 1 1
3 281091 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 3 6 6
4 281077 โรงเรียนวัดเนินยาง 1 2 1
5 281075 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 2 1
รวม 8 14 12
26

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]