หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ราชบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 282006 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1 2 2
2 282090 โรงเรียนมหาราช7 2 3 3
3 282100 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2 4 4
4 282164 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1 2 1
5 282166 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2 3 2
รวม 8 14 12
26

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]