หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลพบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 284031 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 1 1
2 284069 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 3 6 5
3 284154 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1 1 1
4 284217 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1 2 2
5 284220 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 2 2
6 284026 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1 2 2
รวม 8 14 13
27

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]