หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลพบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 285116 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1 2 2
2 285030 โรงเรียนบ้านเขารวก 2 4 4
3 285129 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 2 4 3
4 285132 โรงเรียนพรหมรังษี 2 3 3
5 285154 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1 1 1
รวม 8 14 13
27

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]