หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สระบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 293130 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 2 3 3
2 293144 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 3 6 5
3 293160 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 3 5 5
รวม 8 14 13
27

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]