หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชลบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 262006 โรงเรียนนันทนวิทย์ 2 4 4
2 262037 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1 2 1
3 262092 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 1 1 1
4 262072 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 2 3 2
5 262062 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 4 2
รวม 8 14 10
24

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]