ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 75.001 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนวัดบ้านศาลา สพป. ชลบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สพป. สระบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6  
11 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 6  
12 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 6  
13 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 50 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 50 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 35 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 35 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 25 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. สระบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  
26 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 - -  
27 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 - -  
28 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  
29 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม - -  
30 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  
31 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน