ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 72.19 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 71.77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 71.11 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 71.05 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.04 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 69.96 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. จันทบุรี เขต 1 61.72 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60.83 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 60.26 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต 1 60.2 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 2 59.71 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 58.76 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 58.43 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 57.73 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 57.35 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดอินทาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 50.85 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 48.29 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 48.23 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 47.32 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 46.63 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 37.76 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดเชียงราก สพป. สิงห์บุรี 36.37 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
29 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 - -  
30 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม - -  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน